โซลูชั่นส์ของเรา

ป้องกันความเสียหายต่อระบบ และข้อมูลในกรณีมีผู้ไม่หวังดีต่อองค์กร ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Firewall, Anti-virus, Anti-Spam, Log Solution, IPS, IDS เป็นต้น
Network Security
ออกแบบและจัดทำระบบ Active Directory, File Sharing<br>ออกแบบและจัดทำระบบ Exchange Mail Server
<br>ออกแบบและจัดทำระบบ ISA Server, Radius Server<br>
ออกแบบและจัดทำระบบ Backup, Storage Solution<br>
ออกแบบและจัดทำระบบ Virtualization, Cloud Solution รวมทั้ง Disaster Recovery Solution<br>
ออกแบบและสร้างห้อง Datacenter พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น
System Infrastructure
 ออกแบบและติดตั้งระบบ Utility ต่างๆที่เสริมให้การทำงานง่ายขึ้น และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อันได้แก่ ระบบ Conference, ระบบ VoIP, IP CCTV เป็นต้น
Unified Solution
ระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล
Data Loss Prevention (DLP)
Content Managment and E-learning Solution
Acule@rn
 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน บริษัทฯจึงมีบริการออกแบบและติดตั้ง ระบบCCTV และ Access Control เป็นต้น
CCTV


All Rights Reserved. ©2017 Unifiedsolutions HTML Template. Design by
×